Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

(Anti-)nationaliserings­processer i Thailand

Publicerad

Katrina Gaber disputerade med sin avhandling om (anti-)nationaliseringsprocesser i Thailand den 11 september 2020.

Bild
Katrina Gaber with their PhD thesis.
Foto: Gustav Aldén Rudd

I sin avhandling undersöker Katrina Gaber hur individer upprätthåller och utmanar den thailändska nationen genom sociala praktiker. Hon analyserar hur intervjupersoner beskriver vardagliga former av makt och motstånd i Thailand och analyserar även det motstridiga narrativet kring templet Khao Phra Wihan.

Gaber kombinerar forskning om vardagsnationalism med forskning om vardagsmotstånd för att analysera människors deltagande i nationalisering. Hon tar avstamp i ett makt- och motståndsperspektiv för visa på den relationella karaktären i nationalisering - hur nationalisering kan fungera som ett maktinstrument i auktoritära styren, hur nationalisering används som ett motståndsinstrument mot kolonial makt och hur människor deltar i (re-)produktionen av nationen.

Gabers avhandling bidrar med kunskap om nationalism genom att fördjupa förståelsen för individers deltagande i stärkandet och utmanandet av nationalism. Avhandlingens bidrar också med teoretiska och empiriska insikter kring samspelet mellan makt och motstånd i vardagsnationaliseringsprocesser och vardagsmakt och motstånd i relation till nationalism i Thailand specifikt, liksom politisk agens i relation till auktoritära regimer på ett generellt plan.

Avhandlingens titel

Vardags(anti-)nationalisering i Thailand: Makt och motstånd i Khao Phra Wihan narrativ