Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Annica Almståhl får anslag från Cancerfonden

Publicerad

Universitetslektor och tandhygienist Annica Almståhl, vid avdelningen för oral mikrobiologi och immunologi, får 1,8 miljoner kronor i anslag från Cancerfonden för sin forskning om munvårdsprogram för patienter med cancer i huvud- och halsregionen avseende mukositutveckling.

Oral mukosit är en allvarlig biverkan vid behandling av cancer i huvud- och halsregionen, som kan leda till svårigheter att äta och dricka. Ofta behöver patienterna sondmatas eller får näring via PEG (knapp på magen). Smärta i munnen kan leda till att man får svårt att upprätthålla en god munhygien, vilket leder till en ökad tillväxt av mikroorganismer som ytterligare kan förvärra mukositen.

Projektet kommer att utvärdera effekten av ett munvårdsprogram för patienter med cancer i huvud- och halsregionen avseende mukositutveckling. Projektet kommer även att analysera flera faktorer av betydelse för mukhositutvecklingen såsom salivsekretion, mikroflora, proinflammatoriska markörer och patient-relaterade faktorer (attityder till oral hälsa och oralt hälsobeteende samt tilltro till egen förmåga) liksom epigenetiska förändringar och kost.

Patienternas livskvalitet kommer att utvärderas och hälsoekonomiska analyser att utföras.

– Jag är mycket glad och stolt över att vår ansökan beviljades. Det betyder oerhört mycket att Cancerfonden anser att forskning inom oral hälsa är betydelsefull, säger Annica Almståhl

Cancerfondens anslag är på 600 000 kronor 2018 samt 1,2 miljoner för 2019 och 2020.

Läs mer om Cancerfondens utdelning i år

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.
Se www.cancerfonden.se/nyheter/cancerfonden-delar-ut-454-miljoner-till-svensk-cancerforskning