Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Almedalen: Bli din egen demokratiforskare

Publicerad

Professor  Staffan I. LindbergVärldens största forskningsprojekt inom demokrati finns vid Göteborgs universitet. Under ett seminarium på onsdagen på Västsvenska arenan i Almedalen presenterade Staffan I. Lindberg projektet och berättade bland annat hur vem som helst kan skapa detaljerade analyser av demokrati i ett land.

Tidigare mätningar av demokrati, som utförts av bland andra amerikanska Freedom House och Polity, fokuserar i huvudsak på val i olika länder.

Men demokrati kan handla om mycket mer, påpekar Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap som leder V-Dem, varianter på demokrati.

– Jämnlikhetsdemokrati handlar exempelvis om tillgång på hälso- och sjukvård; den som är död kan inte rösta för att uttrycka det drastiskt. Men också utbildning, ekonomi, graden av jämställdhet och mycket annat påverkar människors förmåga att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Det är dessa insikter som ligger bakom arbetet med V-Dem.

14 miljoner data, 329 indikationer, 167 länder

V-Dem har tillsammans med experter från hela världen samlat in en jättelik databas som idag består av över 14 miljoner data. Projektet har fyra forskningsledare, 15 projektledare, 37 regionala ledare samt drygt 2 000 landsexperter över hela jordklotet. Demokrati mäts med 329 indikatorer enligt sju olika huvudprinciper av demokrati: valdemokrati, liberal demokrati, deltagardemokrati, deliberativ demokrati, jämnlikhetsdemokrati, majoritetsdemokrati samt konsensusdemokrati. Hittills har 167 länders demokratiutveckling från 1900 till idag undersökts.

– Vi kan exempelvis titta på 40 länder i Afrika och jämföra med 100 länder utanför Afrika. Då ser man att yttrandefrihet, rörelsefrihet och frihet från slaveri förbättrats men att Afrika i vissa aspekter fortfarande ligger efter övriga världen. Kvinnor har aldrig haft så många rättigheter i Afrika som idag men inte minst när det gäller tydliga lagar ligger man ändå inte så bra till.

Vem som helst kan söka i databasen 

EU uppmanar nu sina anställda att använda V-Dems data för att lära mer om demokrati i olika länder och regioner. Men vem som helst kan gå in på V-Dem:s hemsida och generera detaljerade analyser av demokrati berättar Staffan I. Lindberg.

– Man kan antingen välja ett land och undersöka hur det utvecklats utifrån olika indikatorer. Eller så kan man välja en indikator och jämföra flera olika länder.

Under seminariet medverkade även Lena Ag som berättade om Kvinna till Kvinna, en organisation som stöder kvinnor i konfliktområden.

– Kvinnor saknar ofta röst i fredsförhandlingar och eftersom fattigdom är ett kvinnoproblem kan bristande delaktighet bero på en sådan enkel sak som att inte ha råd med bussbiljetten.

Marcin de Kaminski berättade sedan om hur Sida de senaste 20 åren engagerat sig alltmer i demokratiutveckling.

Seminariet avslutades med frågor från publiken.

Vad säger demokratiforskningen om mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet? Vid seminariet medverkade Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna samt Marcin de Kaminski från Sida.

FOTO: Johan Wingborg/Göteborgs universitet (På bilden: Staffan I Lindberg)