Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

52 miljoner från VR inom natur- och teknikvetenskap

Publicerad

Sexton forskare vid Göteborgs universitet har tilldelas knappt 52 miljoner kronor från Vetenskapsrådets utlysning inom natur- och teknikvetenskap.

Sexton forskare vid Göteborgs universitet får dela på knappt 52 miljoner i 2018 års utdelning från Vetenskapsrådet inom natur-och teknikvetenskap. Fyra av dessa är yngre forskare som tillsammans får 14,6 miljoner kronor i etableringsbidrag.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet över 1,1 miljarder kronor för åren 2018–2023. Totalt inkom 1609 ansökningar till projektbidrag och etableringsbidrag, av dem beviljades 341, vilket ger en sammanvägd beviljandegrad på 21 procent för de två bidragsformerna.

– Det här är glädjande för de forskare som fått anslag. Att få anslag från Vetenskapsrådet är en kvalitetsstämpel på att vi bedriver bra forskning, säger Göran Hilmersson, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Läs mer på Vetenskapsrådets webb

Etableringsbidrag

Magnus Goffeng, docent, institutionen för matematiska vetenskaper
Spektrala dimensioner och ickekommutativa Weyllagar
3 000 000 kronor

Kristian Gustafsson, universitetslektor, institutionen för fysik
Optimala navigationsstrategier för plankton i turbulenta flöden
4 000 000 kronor

Céline Heuzé, universitetslektor, institutionen för geovetenskaper
Vad värmer det djupa Arktiska ishavet?
3 600 000 kronor

Hiroki Shibuya, forskarassistent, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Molekylär analys av meiotisk rekombination genom screening av nya reglerande faktorer i möss
4 000 000

Projektbidrag

Larisa Beilina, professor, institutionen för matematiska vetenskaper
Effektiva algoritmer för avbildning med mikrovågor, baserade på en ny icke-lokalt optimeringsmetod
3 375 000 kronor

Peter Bernhardt, professor, institutionen för kliniska vetenskaper
Nya responsmodeller och analystekniker för behandling och diagnostik med radioaktiva läkemedel
3 200 000 kronor

Robert Björk, docent, institutionen för geovetenskaper
Vikten av trofiska interaktioner för mykorrhiza dynamiken i Arktis
2 490 000 kronor

Roger Butlin, gästprofessor, institutionen för marina vetenskaper
Inversionspolymorfismers bidrag vid lokal anpassning och artbildning
3 502 000 kronor

Anders Ranegaard Clausen, forskarassistent, institutionen för biomedicin
Funktionen av DNA polymerase eta under syntesen av hela genomet
3 200 000 kronor

Raimund Feifel, professor, institutionen för fysik
Multipel jonisation av kortlivade fria radikaler – struktur och dynamik
3 456 000 kronor

Anna Godhe, professor, institutionen för marina vetenskaper
Havets överlevare: Hur kiselalger kan överleva 100 år i marina sediment
3 200 000 kronor

Mattias Hallquist, professor, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Atmosfärisk oxidation – bildning av sekundär organisk aerosol (SOA)
3 380 000 kronor

Markus Tamas, professor, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Mekanismer som bidrar till proteinaggregering och metalltoxicitet
2 800 000 kronor

Carl-Johan Wallentin, universitetslektor, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Effektiv syntes av komplexa föreningar
3 372 000 kronor

Jonas Warringer, docent, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Epigenetisk anpassning och genetisk assimilering
2 820 000 kronor

Angela Wulff, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap
Fotoniska egenskaper hos kiselalger – vad betyder det och kan vi utnyttja det?
2 250 000 kronor