Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

43 miljoner från Formas till forskning vid Göteborgs universitet

Publicerad

Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel inom årets öppna utlysning. Närmare 43 miljoner kronor går till forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, varav majoriteten, nästan 32 miljoner, tillfaller Naturvetenskapliga fakulteten.

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Rådets uppdrag från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Totalt beviljas medel inom Forsknings- och utvecklingsprojekt på närmare 300 miljoner kronor till olika lärosäten i landet. Av dem tillfaller nästan 26 miljoner fem projekt vid Götebogs universitet, varav majoriteten, 19 miljoner, går till fyra projekt vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Åsa Boholm, institutionen för globala studier
Risk communication by Swedish government agencies: a comparative approach
6 338 000 SEK

Bernhard Mehlig, institutionen för fysik
Droplet-size distributions in turbulent rain clouds
3 372 000 SEK

Martin Hassellöv, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Microplastics in marine waters: Sources, pathways, fate and indicator species
7 176 000 SEK

Zareen Abbas, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Stability and Functionality of Grouted Silica Sols
2 808 888 SEK

Jonathan Havenhand, institutionen för biologi och miljövetenskap
How far can it go? Determining the potential for further invasion of the Pacific oyster Crassostrea gigas in Swedish coastal waters
5 971 000 SEK

Forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare

Totalt beviljas medel inom Forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare på över 139 miljoner kronor. Drygt 4,5 miljoner går till ett projekt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Carl-Fredrik Flach, Institutionen för biomedicin
Antibiotic resistant bacteria in sewage and dissemination to the environment
4 599 000 SEK

Mobilitetsstöd till unga forskare

Totalt beviljas medel inom Mobilitetsstöd till unga forskare på närmare 67, 5 miljoner. Drygt 12,5 miljoner går till tre projekt vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Kristina Seftigen, institutionen för geovetenskaper
Hydroclimate in Northern Europe over the past 1000 years: intercomparing and integrating model simulation and proxy data
4 348 920 SEK

Eduardo Infantes Oanes, institutionen för biologi och miljövetenskap
Towards science-based coastal management: Tipping points for seagrass conservation and restoration
4 130 848 SEK

Adam Ulfsbo, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Fluxes of carbon dioxide and net community production in a changing Arctic Ocean using novel high-resolution methods
4 091 510 SEK