Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

32 miljoner kronor till forskningsprogram

Riksbankens jubileumsfond (RJ) har beslutat att bevilja drygt 42 miljoner kronor till forskning med anknytning till Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Den största delen, 32 700 000 kronor (totalt hade RJ att fördela 332 miljoner till hela forskarsverige) under sju år, går till docent Christina Thomsen Thörnqvist, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, och hennes forskningsprogram Representation och verklighet. Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen.

Totalt är nio personer inblandade i forskningsprogrammet, varav fyra helt nya medarbetare anställs på 75 procent. Programmet tar ett helhetsgrepp på den förmoderna kognitionsteorin inom ett spektrum från sinnesförnimmelse till begreppsbildning. Specialister på grekisk, arabisk och latinsk aristotelism samverkar med moderna filosofer om att edera outgivna texter, studera relevanta ämnen över disciplingränserna samt skriva tre syntetiska verk där dessa studier sammanfattas och relateras till dagens kognitionsforskning.

Antik och medeltida filosofi har länge varit ett eftersatt forskningsområde i Sverige. Programmet tar vara på en del av den kompetens som vuxit fram under 2000-talet, förser den med ett kraftfullt internationellt stöd i form av akademiska partnerskap och advisory board, och styr in den på en verksamhet som bryter nya banor för aristotelismens historia.

Även annan forskning med anknytning till FLoV får anslag av RJ: Projektet Ansvar i komplexa system i Umeå inkluderar Bengt Brülde och beviljades 3 104 000 kronor. Ragnar Francén beviljades i samarbete med Uppsala universitet 6 756 000 kronor för projektet Generaliserad expressivism: en undersökning av icke-deskriptivt tänkande och tal.