Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

28 miljoner från RJ till forskningsprojekt vid Göteborgs universitet

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet får närmare 28 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) i årets utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det enskild största bidraget, 6,7 miljoner kronor, går till utvecklandet av en databas för skönlitteratur med HBTQI-teman. 4,2 miljoner kronor beviljas ett projekt som ska undersöka köns- och genusperspektivet som indikatorer på kvalitet inom forskningen.

Sammanlagt rör det sig om 11 forskare som har fått bidrag för kortare projekt, infrastrukturprojekt, så kallade RJ sabbatical (för att avsluta långt kommen forskning) och forskning om forskningsetik.

Nedan listas samtliga beviljade bidrag vid Göteborgs universitet.

Infrastruktur för forskning

Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap, 6 723 000 kronorDatabasen QUEERLIT: Utveckling av metadata och sökbarhet för HBTQI-litteratur

Forskning om forskningsetik

Johan Söderberg, docent i vetenskapsteori, 4 197 000 kronor
Köns och genusperspektiv som indikatorer på kvalitet inom humaniora, samhälls- och utbildningsvetenskap

Projekt

Anders Sundell,  universitetslektor i statsvetenskap, 3 339 000 kronor
Leder folkligt inflytande över politiken till goda utfall?

Stefan Johansson, docent i pedagogik, 2 858 000 kronor
Kan vi lita på PISA-resultaten? En jämförelse med elevernas betyg och resultat på nationella prov

Martyna Galazka, postdoktor i psykiatri och neurokemi, 2 723 000 kronor
The physiology of eye contact in children with autism

RJ Sabbatical

Anna Backman Rogers, universitetslektor i filmvetenskap, 1 241 000 kronor
Utflykt i det okända (Peter Weir, 1975) BFI Classics (Bloomsbury: 2022)

Åsa Wengelin, professor i handikappvetenskap, 1 355 000 kronor
Utvecklingsmässiga och förvärvade skrivsvårigheter – syntes och fördjupning av 20 års forskning

Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap, 1 272 000 kronor
Europeiskt ledarskap i en turbulent tid

Frans Svensson, docent i praktisk filosofi, 990 000 kronor
En mall för livet: Descartes etiska perfektionism

Andreas Nordlander, docent i religionsvetenskap, 1 640 000 kronor
Teologins lexikon: Biologiska, religiösa och etiska perspektiv på mål och mening.

Nicholas Charron, docent i statsvetenskap, 1 318 000 kronor
Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Läs mer:

Av: Thomas Melin