Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

21 miljoner till forskning på Institutionen för medicin

Publicerad

​​​​​​​Kan prevention av D-vitaminbrist under graviditeten gynna barnets hälsa? Det är en av frågorna som ska undersökas med hjälp av årets forskningsanslag från Forte. Sju forskningsprojekt på institutionen för medicin tilldelas totalt 21 miljoner kronor.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beslutat om projektbidrag i årets öppna utlysning. Totalt tilldelas forskningsprojekt på Göteborgs universitet 73 miljoner kronor, varav över en fjärdedel alltså går till forskare på institutionen för medicin.

– Det är fantastiskt roligt! Vi är otroligt stolta och glada över att ha så duktiga forskare knutna till oss, säger Jan Borén, prefekt vid Institutionen för medicin.

Ska följa upp barn till 5 000 kvinnor

Hanna Augustin, docent och nutritionist vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, har tilldelats medel för att undersöka hur D-vitaminstatus och D-vitaminintag under graviditeten påverkar barnets hälsa.

– Det här betyder jättemycket för vår forskning. Tidigare har vi sett att låg D-vitaminstatus bland annat ökar risken för havandeskapsförgiftning och låg födelsevikt. Nu kan vi gå vidare och undersöka hur det påverkar barnens hälsa på längre sikt, säger hon.

I projektet ingår 2 000 svenska kvinnor och 3 000 norska kvinnor, vars barn vid uppföljningstillfället kommer att vara 5–8 år.

Forskarteamet kommer bland annat att följa upp barnens tillväxt och kardiometabola profil. Det senare är ett sammansatt mått som bland annat innefattar blodfetter och kroppssammansättning, faktorer som på lång sikt kan påverka risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.

Viktig kunskap till mödravården

Hanna Augustin räknar med att de första resultaten från studien kan publiceras redan i slutet av nästa år eller under början av 2020.

– Det ska bli väldigt spännande att se vad vi får för resultat! Det känns oerhört viktigt att få mer kunskap om hur D-vitaminstatus under graviditeten påverkar barnet, men också att ämnet lyfts inom mödravården, så att grupper som riskerar att få D-vitaminbrist kan få hjälp. På så sätt kan man främja hälsa, inte bara hos mamman utan kanske också hos barnet på lång sikt, säger hon.

Hanna Augustin är medsökande i ytterligare ett forskningsprojekt på Institutionen för medicin som beviljats medel. Studien leds av Anna Winkvist, professor i nutrition.

– Där ska vi genomföra en kostintervention hos kvinnor med graviditetsdiabetes, så de här medlen kommer att ge mycket ny kunskap om nutrition under graviditeten, säger Hanna Augustin.

I Fortes årliga öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd har 92 projekt beviljats bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 8,4 procent.

Följande forskningsprojekt vid institutionen för medicin får bidrag från Forte:

Magnus Simren, professor
Kostbehandling för att förbättra hälsa hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS)
3 830 000 SEK

Ann-Charlotte Almstrand, kemist
Lungrelaterade hälsoeffekter vid användning av 3D-skrivare
2 530 000 SEK

Kerstin Persson Waye, professor
Minskad hörselskaderisk och förbättrad lärandemiljö för förskolebarn med optimerad ljudmiljö
3 160 000 SEK

Hanna Augustin, forskare
Kan prevention av lågt D-vitaminintag och D-vitaminstatus under graviditet gynna barnets hälsa?
3 330 000 SEK

Anna Winkvist, professor
Randomiserad kontrollerad multicenterstudie med New Nordic Diet vid graviditetsdiabetes: iNDIGO
3 430 000 SEK

Ying Li, biträdande universitetslektor
Ger exponering för perfluorerade ämnen en ökad risk för vanliga kroniska sjukdomar relaterade till det metabola syndromet?
1 430 000 SEK

Linus Schiöler, fil. dr
Finns det samband mellan yrkesexponering för oorganiskt damm och ökad risk att insjukna i pneumokocksjukdom?
3 250 000 SEK

Läs mer: