Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gerhard Fischer ny hedersdoktor vid IT-fakulteten

Publicerad

Gerhard Fischer har utsetts till hedersdoktor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet. Gerhard är verksam vid Center for LifeLong Learning & Design (L3D), Department of Computer Science and Institute of Cognitive Science, University of Colorado at Boulder, USA. Han har nominerats och bjudits in av institutionen för tillämpad IT.

Gerhard Fischers forskning handlar om vad den digitala kulturen betyder för vårt sätt att tänka, arbeta och för hur vi förvärvar kunskap.

Livslångt lärande är ett av Gerhards huvudspår och för honom handlar livslångt lärande inte bara om fortutbildning för vuxna, utan om att göra lärande till en central aktivitet i mänskligt liv. Gerhards forskning fokuserar på nya koncept och nya medier för lärande, arbete och samarbete och på relationen mellan människa och dator.

En viktig del av Gerhards nuvarande forskning handlar om skiftet till det han kallar meta-design, ”design för designers”, där tekniken gör det möjligt för användare att gå från passiva konsumenter till att bli medskapare. Wikipedia, YouTube och öppen källkod är exempel på det.

Hur kom du in på ditt nuvarande forskningsområde?

– Som ung matematikstudent i Tyskland var jag inte särskilt intresserad av datorer, jag tyckte de var tråkiga och hade vid den tiden svårt att se vad de skulle kunna tillföra. De beräkningar en dator kunde utföra kunde också jag utföra på egen hand! Vändpunkten kom under mitt examensarbete under mina masterstudier i matematik, då jag ramlade på en artikel som handlade om en dator som spelade schack. Det var den första vetenskapliga artikeln som skrevs på området och den väckte plötsligt mitt intresse för artificiell intelligens, där en maskin kunde uppnå intellektuella färdigheter.

– Tanken att ersätta människor med datorer har däremot aldrig intresserat mig, men det var en vanlig syn från vetenskapligt håll vid den här tiden. Jag ser teknologin som ett sätt att stärka människors möjligheter, där tekniken kan komplettera våra mänskliga egenskaper. Jag var därför tvungen att sätta mig in i vad människor är bra på och vad de är mindre bra på och se om det går att skapa en teknik som är i symbios med människan. Under mitt arbete fick jag ta hjälp av en mängd andra kategorier som till exempel psykologer, filosofer och lingvister.

Vad förväntar du dig av din tid som hedersdoktor?

– Jag är väl bekant med hur tankegångarna ser ut i USA och jag är samtidigt väl bekant med tankegångarna i Europa, eftersom jag ursprungligen är från Tyskland och bland annat har många kontakter i Skandinavien. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra till att olika perspektiv från många olika håll sammanstrålar. Jag har till exempel precis hållit en tvådagars doktorandkurs på institutionen för tillämpad IT och vi hade forskarstuderande från vitt skilda länder med på den. Det ser jag som ett led i det breda internationella samarbetet.

– Institutionen för tillämpad IT bedriver forskning som överlappar mitt forskningsområde, jag tror att vi kommer att kunna ha ett bra utbyte.

Hur ser dina framtidsperspektiv ut forskningsmässigt?

- Vi kan se att vi har gjort enorma framsteg teknologiskt sett, nu skulle jag vilja få fram en stark vetenskaplig bas med forskning om hur vi använder teknologin och hur vi får ut mesta möjliga av den. Vill vi använda teknologin för att bli ännu mer produktiva och effektiva, eller borde vi övergå till att använda teknologin för att förbättra vår livskvalitet?

 

Text: Catharina Jerkbrant
 Gerhard Fischer promoverades till hedersdoktor vid Göteborgs universitets doktorspromotion 16 oktober 2015.

Mer information om Gerhard Fischer