Bild
Professor Kristina Höök
Foto: Tobias Ohls
Länkstig

Professor Kristina Höök promoverades till hedersdoktor!

Publicerad

Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, promoverades fredagen 24 mars till hedersdoktor vid IT-fakulteten för år 2022.

Professor Kristina Höök vid KTH är en internationellt erkänd forskare som har mottagit många nationella och internationella anslag och utmärkelser. Hon är känd för sitt arbete med social navigering och på senare tid för att ha utvecklat viktig kunskap inom designteori, bland annat genom att utgå från kroppen i designarbetet. Kristinas arbete med att sätta Sverige på kartan inom människa-datorinteraktion stärker Göteborgs universitets utveckling på området.

 

Kortintervju med professor Kristina Höök:

Hur skulle du beskriva ditt forskningsområde?

– Jag arbetar med Soma Design. Det är en designansats där kropp och tanke ses som en helhet – en soma – en icke-dualistiskt designansats. Den design vi skapar utgår från att vi kan utveckla vår förmåga att uppskatta oss själva och världen omkring oss estetiskt genom alla våra sinnen. Tyngdpunkten ligger på ett skifte från språk- och symbol-orienterad interaktion med datorer och annan teknik till estetisk, kroppslig, upplevd interaktion. Vi använder ofta material som kommer nära vår kropp, till exempel formförändrande material som bärs direkt på kroppen.

Hur hamnade du inom ditt nuvarande område?

Bild
Kristina Höök på doktorspromovering vid Göteborgs universitet
Nypromoverade professor Kristina Höök under doktorspromotionen vid Göteborgs universitet 2023.
Foto: Adam Ihse

– Redan för 20 år sedan arbetade vi med att sätta sensorer på kroppen. Men jag var alltid missnöjd med hur interaktionen reducerade kroppen till en sorts maskiner som kan mätas och tuktas. Jag letade efter teorier och praktik som hjälpa oss sätta meningsskapande, upplevelse, njutning, estetik och etik i första rummet. Inom områden som konst, dans, musik och rörelse, fann jag andra sätt att förstå vad det är att vara människa.

– Somaestetik av filosofen Richard Shusterman blev en viktig influens för mig. Men även en djupare förståelse av hur mänsklig kognition aldrig kan separeras från kroppen eller från den omgivande verkligheten. Vi såg och upplevde oss själva, världen och möjligheter till design på ett helt annat sätt när vi vågade uppleva genom rörelse, lukt, och beröring istället för att fokusera enbart på visuell- och språkbaserad interaktion.

Hur ser ditt samarbete med Institutionen för tillämpad IT ut?

– Vi har under många år haft ett utbyte genom besök och personer som arbetat med oss och sedan hamnat i Göteborg eller vice-versa.

Vad betyder det att ha blivit utnämnd till hedersdoktor?

– Jag blev mycket överraskad och väldigt glad! Jag är så glad över att få knyta ett närmare band till mina forskarvänner i Göteborg.

Vad har du för planer framöver?

– Jag är väldigt intresserad av andra sidan av myntet: inte bara estetik utan också etik. Hur upplever vi etik på ett icke dualistiskt, somatiskt plan? Kan vi förstå och använda det i våra designprocesser?