Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Handledare

Vid antagningen tilldelas du en handledare och ibland också en biträdande handledare. Vem din handledare blir beror bl.a. på avhandlingsämnets art och handledarnas arbetsbelastning. Det bör framhållas att institutionen inte kan ge effektiv handledning inom alla tänkbara forskningsområden.

Lena Larsson Lovén, docent
Romersk konst, romersk socioekonomisk historia, antik klädedräkt, genusperspektiv
tel 031 – 786 4659
lena.larsson@class.gu.se

Kristian Göransson, universitetslektor
Grekisk kolonisationen i Nordafrika och på Sicilien.
tel 031-786 3717
kristian.goransson@gu.se

Helène Whittaker, professor
Grekisk förhistoria, grekisk och romersk arkeologi, religionsarkeologi, grekisk och romersk historia
helene.whittaker@gu.se


Ida Östenberg, docent
Romersk kultur och historia, antikreception och vetenskapshistoria
tel 031 – 786 46 45
ida.ostenberg@class.gu.se

Per Cornell, professor
Mänsklig bebyggelse i jämförande perspektiv, tidigmoderna städer, latinamerikansk arkeologi, nordisk bronsålder, arkeologihistoria samt mer allmänt arkeologisk metod och samhällsteori
Tel 031-786 59 87
per.cornell@archaeology.gu.se

Anders Gustafsson, docent
Arkeologihistoria, samtidsarkeologi och arkeologisk kulturarvsforskning
Tel 031-786 49 05
anders.gustafsson@archaeology.gu.se

Tove Hjørungdal, professor
Mesolitikum, feministisk teori, social teori, genusstudier, gravskick, arkeologihistoria, utbildning och lärande i arkeologi
Tel 031-786 52 66
tove.hjorungdal@archaeology.gu.se

Christian Isendahl, docent
Historisk ekologi, hållbarhetsforskning, landskapsarkeologi, global och jämförande arkeologi, tropisk arkeologi, latinamerikansk arkeologi, social komplexitet, urbanisering och stadsutveckling, förhistoriskt jordbruk, matsäkerhet, vattenförsörjning
Tel 031-786 46 56
Mobil: 0709-36 76 66
christian.isendahl@gu.se

Håkan Karlsson, professor
Kulturarv, kulturarvsförvaltning, samtidsarkeologi, publik arkeologi, hällristningar, materiell kultur, teoribildning
Tel 031-786 52 56
hakan.karlsson@archaeology.gu.se

Kristian Kristiansen, professor
Arkeologisk teori, bronsålder, kulturarv, disciplinhistoria
Tel 031-786 46 13
kristian.kristiansen@archaeology.gu.se

Johan Ling, professor
Bronsåldern, metall, hällristningar, maritim kontext
Tel 031-786 29 74
johan.ling@archaeology.gu.se

Karl-Göran Sjögren, docent
Samhällsformer, ekonomi, gravskick, neolitikum, mesolitikum, GIS, datorstödda metoder, naturvetenskapliga analyser
Tel 031-786 52 64
karl-goran.sjogren@archaeology.gu.se

Christer Ahlberger, professor
1750-2000, Konsumtion, stadshistoria, väckelse
Tel: 031-786 45 04
christer.ahlberger@history.gu.se

Audur Magnusdottir, doktor
Medeltid, Norden, äktenskap, släkt, egendoms- och maktförhållanden, politisk kultur, skriftlighet, våld
Tel: 031-786 46 26
audur.magnusdottir@history.gu.se

Lars Hermanson, professor
900-1300, Norden, släkt, vänner, makt, historiebruk, rättsantropologi
Tel: 031-786 45 12
Lars.Hermanson@history.gu.se

Henrik Janson, docent
300-1300, Europa och Norden, kyrkohistoria, historiebruk
Tel: 031-768 52 87
henrik.janson@history.gu.se

Martin Linde, docent
1700-talet, Bönder, Närke, Dalarna, politisk kultur
Tel: 031-786 45 02
martin.linde@history.gu.se

Göran Malmstedt, professor
1450-1800, Religion, mentalitet, kulturhistoria, känslohistoria, historisk antropologi
Tel: 031-786 45 08
goran.malmstedt@history.gu.se

Kenneth Nyberg, docent
1700-2000, Kinaresenärer, Linné, vetenskapshistoria, reseskildringar, sjömän
Tel: 031-786 45 09
kenneth.nyberg@history.gu.se

Maria Sjöberg, professor
1550-1850, Rättsliga villkor, egendomsförhållanden, militär organisation, kön
Tel: 031-786 52 57
maria.sjoberg@history.gu.se

Pia Lundqvist, universitetslektor
Handel, konsumtion, textil och materiell kultur samt migration och kulturmöten, från 1700-talet och framåt i tiden.
tel 031-786 4215
pia.lundqvist@history.gu.se

Anders Ottosson, universitetslektor
Medicin- och socialhistoria.
tel 031-786 6774
anders.ottosson@history.gu.se