Göteborgs universitet
Bild
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Fler sätt att bli behörig slöjdlärare

Läs till slöjdlärare via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt (KPUf), Vidareutbildning av lärare (VAL) eller Utländska lärare och akademikers vidareutbildning (ULV).

Lärarexamen via KPU eller VAL

Om du har för avsikt att läsa in en lärarexamen via KPU eller VAL och behöver fler högskolepoäng inom ämnesstudierna för att kunna bli antagen, erbjuder vi fristående kurser inom ämnet. Observera att det för KPU med förhöjd studietakt och VAL finns ytterliga behörighetskrav. För mer information, kontakta studievägledare.