Göteborgs universitet
Bild
Slöjdsalen där Anna Englund arbetar.
VAL, vidareutbildning av lärare, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare men saknar examen. Anna Englund skaffade sig sin lärarexamen efter 23 år som slöjdlärare genom kompletterande, korta lärarprogrammet K(VAL).
Foto: Anna Englund
Länkstig

Erfarenheter från slöjdsalen lägger grunden till lärarlegitimation

Efter 23 år som slöjdlärare fortsätter Anna Englund sitt yrkesliv där många andra börjar sitt. Via det kompletterande, korta lärarprogrammet K(VAL) tar hon lärarexamen och får sina ämneskunskaper i slöjd validerade på HDK−Valand. ”Det känns väldigt skönt att snart ha ett kvitto på att jag faktiskt kan mitt jobb.”

Vid en av bänkarna i sin slöjdsal på Viktor Rydbergs Samskola i Djursholm sitter slöjdläraren Anna Englund. Det är precis så tyst och stilla som det bara blir när dagens lektioner avslutats och de sista eleverna lämnat salen.

− Ibland är det riktigt svårt för dem att slita sig från sitt arbete. Många elever tycker att slöjd det allra roligaste skolämnet och jag möts ofta av glittrande ögon när de kommer in genom dörren. Det är en av anledningarna till att jag älskar att vara slöjdlärare, säger Anna.

Hon undervisar i både trä−, metall och textilslöjd och har gjort det i 23 år. Men det är först om ett par månader som hon kan titulera sig legitimerad lärare.

− Egentligen har jag aldrig känt behov av det för min egen del. Jag vet vad jag kan. Men jag jobbar för att alla barn och ungdomar ska ha en så bra skola som möjligt och då känns det viktigt och bra att kunna bidra till att min skola har behöriga lärare.

Anna Englund
Anna Englund om möjligheten att få en lärarexamen via VAL: "I grunden är jag samma lärare. Det känns dock väldigt bra, på ett lite oväntat sätt, som att jag är friare. Och hade jag kunnat studera på det här sättet tidigare hade jag gjort det. Definitivt."<br /> Foto: Privat
Foto: Privat

Roligt att validera sina kunskaper

Genom intervjuer, teoretiska och praktiska tester och inblick i undervisningen har HDK−Valands lärare bedömt Annas kompetens i ämnet slöjd. 

− Det var väldigt roligt att få validera en del av mina praktiska kunskaper. Jag har längtat efter en chans att få visa vad jag kan. Egentligen hade jag önskat att jag fick validera även mina pedagogiska kunskaper, men det går inte i nuläget.

Valideringen innebär att Anna kan läsa till lärarexamen på två år, i halvfart, samtidigt som hon fortsätter undervisa som vanligt.      

− Jag har letat efter den här möjligheten i många år men bara hittat längre utbildningar där jag skulle få lära mig det jag redan kan och kanske även flytta till en annan ort.

Studierna sker på distans och det skulle visa sig att resorna till Göteborg till och med blev färre än planerat. När Anna just börjat på universitet kom de första rapporterna om ett nytt virus i Kina.

Pandemin krävde kreativa lösningar

Liksom inom många andra områden resulterade pandemin i nya och kreativa lösningar av kursupplägget. Som när det var dags för den första av Annas valideringar och en av hennes examinatorer, och programansvarig slöjdlärare Titti Campopiano, inte kunde besöka hennes arbetsplats.  

Anna tittar ut över salen och skrattar till minnet.

− Jag fick sätta datorn på en rullande bänk och dra med Titti överallt för att visa henne runt och låta henne följa min undervisning. Det funkade fint.

Att Anna tog en annan väg in i läraryrket än via universitet berodde på flera saker. En av dem är att hon från början ville arbeta med musik. Hon spelade själv piano och utbildade sig till pianotekniker.

− Jag är en sån där person som inte funderar på var jag ska köpa något utan hur jag ska göra det. Jag ville helt enkelt kunna ta hand om mitt instrument själv.

Engagemanget för skolan växte

Under många år arbetade hon som egen företagare och kombinerade uppdragen som pianostämmare med sömnad av bal- och brudklänningar. Innan studierna hade Anna vikarierat som lärare i estetiska ämnen och snart fick hon även förfrågningar om att fortsätta med det. I takt med att hennes engagemang för skolans värld växte, vävdes hennes arbetstrådar samman till hennes nuvarande yrkesroll som slöjdlärare.   

− Möjligheten att få finnas i unga människors liv, att kunna inspirera, stötta och påverka, tycker jag fortfarande är en ynnest och det roligaste jobbet som finns. 

Anna visar runt i sin sal där var sak har sin plats och stora spröjsade fönster vetter ut mot skolgården. Hon tror inte att det kommer att kännas annorlunda att ställa sig framför sina elever efter hon fått legitimationen.

− I grunden är jag samma lärare. Det känns dock väldigt bra, på ett lite oväntat sätt, som att jag är friare. Och hade jag kunnat studera på det här sättet tidigare hade jag gjort det. Definitivt.

Handlar inte bara om att snickra och sticka

Hon är glad över att lärarexamen även öppnar dörren till forskningsmöjligheter. Men framför allt ser hon fram emot att fortsätta undervisa i det ämne hon brinner för.   

− Jag vill bredda och lyfta slöjden, få fler att förstå att de förmågor som du slipar här har du nytta av i alla sammanhang i livet. Det handlar inte bara om att snickra och sticka. Du lär dig att sätta upp mål, lösa problem, göra kloka val, våga prova att skapa och väldigt mycket mer som stärker självkänslan och välbefinnandet.

Text: Åsa Rehnström

VAL och HDK−VALAND

  • VAL, vidareutbildning av lärare, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare men saknar examen.
  • Utbildningen finns även i en kortare version, K(VAL). Studietidens längd beror på val av examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. 
  • Som student på VAL läser du på, beroende på kurs, vid olika institutioner. HDK−Valand ansvarar för ämneskurserna inom bild− och slöjd.
  • Här finns mer information om behörighet och vad du bör tänka på när du söker till VAL: Vidareutbildning av lärare (VAL) | Göteborgs universitet (gu.se)