Göteborgs universitet
Länkstig

Monter: HDK-Valand, Campus Göteborg


Tema: Ont om skog  
Moder jords lungor, intrikata nätverk av urtida varelser, hem till miljontals komplexa ekosystem och en källa till förnyelsebart material - En konstant faktor i mänsklighetens historia och uppfinningsrikedom.

Många tror att skogen är en del av lösningen på klimatkrisen. Men hur tar vi bäst hand om våra skogar? Ska vi låta dem växa i sin egen takt eller ska vi skörda dem och använda dem som en resurs? Kanske ligger svaret någonstans däremellan?

I denna utställning tar sig designstudenter från HDK-Valand an dessa frågor från sitt eget perspektiv. Våra designprogram bygger på konstnärlig grund, vilket ofta leder till utforskande och multidisciplinära designmetoder som resulterar i både konkreta föremål och öppna frågor.

Medverkande Göteborg

Elenor Månsson (Text)
Ola Lindgren, Teresa Jaksetic och Stina Andersson (Gestaltning)

Titel: Moder Berg

En berättelse om ett kroppsminne av en plats. Strömmar som ansluter över tid och rum. Ett tempel. Genom text, bild, material och rumslig design bjuds du in att undersöka ditt eget tempel. Platsen som välkomnar dig med öppna armar, som låter dig bli redo i din egen takt.

Kontakt
Instagram: @elenor_mansson, @stinaia_design, @untitled_corridor, @o_to_the_la

Filippa Revelius
Titel: 6%

Stolen "6%" är skapad av återbrukade byggreglar av gran från lokala källor - som en symbol för de formellt skyddade skogarna i Sverige. Genom att ta hand om lokala och befintliga material kan våra skogar fortsätta att växa.

Kontakt
Mail: filippa.revelius@gmail.com 
Instagram: @ravioli_design

Joséphine Perini Stefansson
Titel: Ge Tillbaka


Det råder bostadsbrist för insekter som lever i gamla hålträd. Grova hålträd är rödlistade och livsmiljö till ca 200 rödlistade arter. I Sverige är ek det viktigaste trädet eftersom eken kan uppnå högst ålder och därmed bilda störst mångfald vad gäller habitat. Det tar upp till 150–200 år innan vissa insekter flyttar in i ett hålträd. För att öka insekternas chans till överlevnad görs nya hem på konstgjord väg, så kallade mulmholkar.

Moa Arthur Sahlqvist
Titel: Baum

Pallen "Baum" är ett alternativ på hållbar möbeldesign av endast lokala träslag. En möbel utav pusselkonstruktion, utan skruvar och minimal mängd nedbrytbart lim. Pallen kommer i ett platt paket med ett tillhörande kort av bark som informerar kunden om hur pallens konstruktion och material är ett mer hållbart designval med fakta kring träslagets ursprung, utsläpp och koldioxid innehåll.
Dess produktion är baserad på plockvirke där pallens träslag kommer från rätt plats vid rätt tillfälle, för att värna om den omgivande skogen och dess ekosystem.

Kontakt
Mail: Moa.sahlqvist@gmail.com

Fabian Myhrman, Filip Malke, Carl Marcus Sjöberg och Ante Wiklund (Studio 44)
Titel: M44

M44 är en gestaltning i form av en möbel som kommunicerar människans blick på och relation till naturen. Den har ett kamouflageliknande uttryck som innehåller former av ett flertal olika möbler i olika vinklar och ett formspråk som förvillar uppfattningen av dess funktion och form. Med M44 vill vi ifrågasätta hur designindustrin, och andra industrier för den delen, ofta ställer sig i ett utanförperspektiv när man diskuterar de olika hållbarhet- och klimatproblemen vi står inför idag. Istället måste vi komma ihåg att människan och det mänskliga samhället i själva verket är en del av den natur vi vill bevara, leva i och dra nytta utav.

 

Dina Möller och Rebecca Hedrén
Titel: INVASIV

INVASIV är ett projekt där vi utforskat den oönskade växtens egenskaper och ger ny form till de delar som efter torkning inte längre kan skada vår natur. Parkslidenes stjälk är lik bambu rörformig och uppdelad med noder, vi har endast arbetat med stamdelar utan noder eftersom torkade stamdelar inte längre har förmåga att skjuta skott. Vi har utformat ett skivmaterial i form av kryssfaner, vilket vi använt för att utforma en lamparmatur. Kan vi tillvarata delar av Parkslide och på så sätt få ut något nyttigt av det samtidigt som vi tar itu med problemet på ett kontrollerat sätt? Kan vi genom vårt projekt börja prata om hur vi kan agera och hantera konsekvenserna av människans inflytande och påverkan som fortsatt kommer att ha en inverkan på jordens biologiska mångfald?

Kontakt
Instagram: @redig.material

Anton Thorstensson
Titel: Massiv


Med hjälp av ett nylanserat material inom svensk byggindustri har jag fokuserat på skogen och dess resurser. Genom att bearbeta och forma materialet, från skiva till tredimensionell form vill jag föra en dialog om hur vi närmar oss skapandet av nya material och materialens begränsningar.

Kontakt
Mail: thorstenssonato@gmail.com

Josha Veldheer
Titel: A story of wood - In Göteborg


"A story of wood" utforskar hur man skapar fysiskt och estetiskt hållbara mönster. Vad är vårt förhållande till trämöbler och trä som material? Genom en prov- och berättelseutställning som återkopplar till träslagets ursprung och träets kärnegenskaper, försöker Josha Veldheer hitta svar på dessa frågor. Genom att följa objektets linje, från mänskliga manipulerade föremål tillbaka till skogen och dess träd, bjuder han in människor att stärka samhörigheten till detta material, som en gång var en levande organism.

Kontakt
Mail: jcveldheer@gmail.com 
Instagram: @designbyjosha
Webb: www.joshaveldheer.com

Jakob Tangen 
Titel: Graceful Return


När ett träd dör händer spännande saker. Fåglar anländer för att bygga bo, insekter gräver, lavar växer och solens strålar når in i skogen. Det som trädet fått under sitt liv återvänder graciöst till jorden och lämnar utrymme för nytt liv som kommer att berikas av det föregående. Ett träds död är en vacker del av det som får skogens ekosystem att andas. En sann livscykel.

Kontakt
Instagram: @jakobtangen

Ylva Wedberg
Titel: Lindestolen


Projektet syftar till att främja svenska inhemska trädarter och hantverkstraditioner. Lindar är vanliga i södra och mellersta delarna av Sverige och har gett namn åt den lilla byn jag växte upp i, Linderöd, som ligger på Linderödsåsen i Skåne. Linden är väldigt vacker och har använts till tusentals år för sina mjuka och smidiga egenskaper. Att jobba med närodlade arter kan främja en mer diversifierad livsmiljö och bevara vår immateriella kultur, vårt hantverksarv och främja lokal och hållbar möbelproduktion.

Kontakt
Mail: ylva.wedberg@gmail.com
Instagram: @ylva.wedberg

Fanny Apel, Isabell Tresse, Ina Lidman och Emil Eriksson
Titel: RESOURCE

Utgångspunkten i designen har varit ett undersökande om på vilka olika sätt skogen används som resurs. Genom att vända narrativet kring skogen som ett outtömligt materialförråd har skogens sinnliga egenskaper istället fått agera som inspiration i utställningen, och bjuder in dig som besökare till en skogspromenad genom ett nytt landskap med andra perspektiv.

Kontakt
Instagram: @studiowrapped

Kontaktperson press, Göteborg
Mattias Rask, 070 076 90 49
mattias.rask@hdk.gu.se

Monter: HDK Valand, Campus Steneby


Tema: Under ytan

Förståelsen av den underliggande processen för våra vardagsprodukter blir avgörande för värdekedjan för möbelproduktion. Kravet på social, ekonomisk och ekologisk medvetenhet driver på behovet av en förbättrad designprocess.

Eleverna har utforskat detta genom temat dåtid, nutid, framtid och detta är deras syn på det. Utställningen visar resultatet och en förklaring av processen bakom möblerna och olika möjliga förhållningssätt till möbeldesign; vad som finns under ytan.

Wood Oriented Furniture Design är ett kandidatprogram baserat på en materialfokuserad och hantverksdriven designprocess.

Medverkande - HDK Valand, Campus Steneby

Måns Abrahamsson
Titel: N Boda 1

Idén bakom denna möbel var att jobba med symmetri och använda mig av lika konstruktionsdelar. Det började med en rektangel för att sedan lägga till fler i olika formationer, för att till slut resultera i denna loungestol. Konstruktionen är i svensk furu och klädseln är ihoplappat av spillmaterial i fårskinn.

Kontakt
Mail: abrahamssonmans@gmail.com
Instagram: @mans.abrahamsson

Emelie Sjöberg
Titel: Hemligheter

Vad får oss att behålla en föremål under lång tid? Jag tror på att skapa en känslomässig anknytning till våra föremål – om vi värnar om våra möbler kommer vi att behålla dem längre, vilket kommer att vara det mest hållbara i längden.
Runt bordet samlas vi för att umgås och knyta band. För det här projektet ville jag skapa en möbel som representerar de goda stunderna med familj och vänner. Syftet är att samlas runt det för lekar, mat eller umgänge. Så träffas, spela några spel eller upptäcka varandras hemligheter.

Kontakt
Mail: emelievsjoberg@gmail.com
Instagram: @sjobergdesign

Måns Hallberg
Titel: mash

mash är ett modulärt, interaktivt hyllsystem. Användaren kan anpassa hyllorna efter behov och förutsättningar. Med inspiration från intarsia från ett traditionellt skrivbord hoppas jag lyfta fram en rationell och mer mänsklig storskalig 3D printning. Hyllorna är gjorda i 100% nedbrytningsbara material. Sågspån, stärkelse och cellulosabaserat lim. Materialet kan dessutom återvinnas upp till 6 gånger.

Kontakt
Mail: manshallberg99@gmail.com
Instagram: @mansslojd

Tomas Björk
Titel: Nätverk

Jag frågade mina barn vad som var viktigast i hallen. Deras svar var ”snabbhet”. Det här är ett försök att underlätta både för snabbhet och ordning och reda. Jag har försökt skapa en möbel som möjliggör förvaring som går att se och komma åt, oavsett ålder. Material: Ek/Ask.

Kontakt
Mail: tomas.bjork@colorido.se
Instagram: @colorido_se

Karl Ekdahl
Titel: Curb (A material exploration of wood and textile)

Mitt arbete undersöker relationen mellan trä och textil inom möbeldesign. Jag upplever att det finns en tydlig rangordning mellan de båda materialen i vilken det textila traditionellt följer träets struktur. Min intention var att ifrågasätta denna hierarki och istället se vad som händer när formgivningen utgår från tygets egenskaper. Resultatet av detta utforskande blev en bänk där ett och samma tygstycke utgör möbelns sitt- och förvaringsfunktion.

Kontakt
Mail: karlekdahl@icloud.com
Instagram: @karlekdahl

Felix Olofsson
Titel: Sambo Table / Sambo Bord

Sambo Bord kom från idén av en förvaringsmöbel som är till för att användas av hela familjen. Bordsytan kan vikas upp eller ner för att skapa utrymme runtom eller på bordet. Du kanske undrar var bordets förvaring är undangömd. Svaret är att bordsytan i sig är bordets förvaring. Finns det egentligen ett bättre sätt att förvara en ägodel än på en yta? Alla ägodelar behöver givetvis flyttas på förr eller senare, men så länge de befinner sig på en yta förvaras de, eller hur?

Kontakt
Mail: felixjolofsson@gmail.com
Instagram: @designdagis

Joakim Rydholm Axelsson
Titel: En snäll mjuk rektangel


En snäll mjuk rektangel.
En kista.
En bänk.
Ett försök att använda gran på nya sätt.
Ett försök att främja faktisk användning av möbler.

Kontakt
Mail: joakim.r.axelsson@gmail.com

Kontaktperson press, Campus Steneby: 
Sara Szyber, 070-788 65 78
Mail: sara.szyber@gu.se