Göteborgs universitet

Skrivarstugor

Forskare vid Göteborgs universitet kan ansöka om finansiering från Centrum för hav och samhälle för att täcka kostnader för tvärvetenskapliga skrivarstugor. På dessa kan forskare från minst två olika fakulteter samlas för att skriva ihop transdisciplinära ansökningar.


Vid beviljad ansökan kan Hav och samhälle stå för faktiska kostnader för boende och mat, också för deltagare utanför Göteborgs universitet. Vi ser gärna att skrivarstugan förläggs till någon av forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg, där det finns utmärkta konferenslokaler och övernattningsmöjligheter. 

Forskare vid Göteborgs universitet som deltar i ansökningsskrivande koordinerat av annat universitet/samarbetspartner kan erhålla stöd för resa till arbetsmöten. I denna typ av ansökan skall forskare från två olika fakulteter vid Göteborgs universitet vara representerade, och ansökan ska falla under arbetsområden för Centrum för hav och samhälle. I ansökan uppges de preliminära resekostnaderna för att delta i arbetsmötet.

Centrum för hav och samhälle ersätter kostnader på max 30 000 SEK och skrivarstugan redovisas med en kort rapport.

Ansökan skall göras på engelska och innehålla följande:

Applicant/Coordinating researcher: (Name, Faculty, personal number, e-mail)
Participants (Name, Faculty, e-mail)
Brief outline of research topic, including description of the transdisciplinary dimension
Where
When and for how many days
Preliminary cost estimate for the workshop (SEK)
Target funding agency or tentative plan for funding a joint project and estimated size of the grant (if applicable)
Date of submission of the application (if applicable)

För att erhålla forskarstöd skall forskare vid minst två fakulteter på Göteborgs universitet ingå i ansökan och ansökan skall ligga inom arbetsområden för Hav och samhälle. Den ansökande forskaren skall vara medlem i Centrum för hav och samhälle.

Ansökan skickas löpande till info@havochsamhalle.gu.se