Göteborgs universitet
Länkstig

Seminarier

Seminarier som knyter an till Centre for Health Governance forskningsområden annonseras här.

Vårterminen 2023 startar vi en seminarieserie inom hälsoekonomi, gemensamt Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin. I första hand doktorander och post-docs som presenterar sin forskning, men alla intresserade forskare är välkomna.

Seminariet startar kl 15.00, varar en timme, inleds med gemensam fika en kvart innan.
Hybridlösning tillgängligt. Vanligen hålls seminarierna på engelska.

 

Passerade 2023

Torsdag November 2 - Hanna Gyllensten, Associate Professor, Benjamin P Harvey, PhD student and Salma Pardhan, PhD Student

"Health economic aspects of person-centred care"
The lecture summarized the current knowledge on the cost-effectiveness of person-centred care, using results from both a systematic review and our own economic evaluations of clinical trials. They also provided an overview of important methodological aspects in such evaluations with a particular focus on outcomes assessment using findings from a recently developed core outcome set for healthcare programmes that focus on shared decision-making and participation, such as person-centred care.

Torsdag 7:e september - Ashish Kc, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, SA
"Power and Policy"
Tid: 13.00-16.00 (refreshment and seminar)
Lokal: 4206, Hus 4, HVB (Hälsovetarbacken)

Torsdag, 16 mars 2023 - Kristina Jakobsson och Felipe Pacheco Zenteno
Sahlgrenska akademin, lokal Mammuten, Medicinaregatan 18A

Torsdag, 19 januari 2023 - Ingrid Svensson
Handelshögskolan, B44, Hus B, vån 4, Vasagatan 1

Eftermiddagen torsdag, 25 maj 2023 hölls även en workshop på Handelshögskolan - Mio Fredriksson "The development of universal health coverage and equal access in Sweden: A century-long perspective", professor Randi Hjalmarsson, assistant professor Henning Öien, professor Niklas Jakobsson, doktorand Jens Wikström

Associate Professor Ashish KC presenterar vid CHG seminarium 7 sept 2023
Associate Professor Ashish KC presenterar vid CHG seminarium 7 september 2023
CHG seminarium 7 september 2023
CHG seminarium 7 september 2023
Presentation av forskning hälsoekonomi
Presentation av Felipe Pacheco Zenteno från Sahlgrenska akademin vid Centre for Health governance seminarium den 16:e mars 2023
CHG seminarium hälsoekonomi
Presentation av Kristina Jakobsson från Sahlgrenska akademin vid Centre for Health governance seminarium den 16:e mars 2023
CHG seminarieserie
Från vänster; doktorand Gabriella Chauca Strand, föreläsare PhD Ingrid Svensson, bitr. föreståndare CHG Jahangir Khan och föreståndare CHG Ewa Wikström vid CHG första seminarium 19:e januari 2023

Vid CHG första seminarie presenterade PhD Ingrid Svensson projektet Magnet4Europe, Karolinska Institutet, med syfte att öka mental hälsa o välmående hos läkare, sjuksköterskor och övriga professionella vid europeiska sjukhus.

Tidigare seminarier

A seminar was held April 19 with Martin Karlsson, Professor of Economics at the University of Duisburg-Essen, Chair of Health Economics at CINCH (Competent in Competition and Health) research centre, and a Research Fellow at IZA. Martin is also an affiliated professor at the  Dept of Economics.

The title of his talk was “Premium refunds and healthcare use” and is joint work with Daniel Avdic, Simon Decker, and Martin Salm.