Göteborgs universitet
Länkstig

Seminarier

Seminarier som knyter an till Centre for Health Governance forskningsområden annonseras här.

Vårterminen 2023 startar vi en seminarieserie inom hälsoekonomi, gemensamt Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin. I första hand doktorander och post-docs som presenterar sin forskning, men alla intresserade forskare är välkomna.

Seminariet startar kl 15.00, varar en timme, inleds med gemensam fika en kvart innan.
Hybridlösning tillgängligt.

Datum VT 2023:

  • Torsdag, 19 januari 2023 - Ingrid Svensson presenterar
    Handelshögskolan, B44, Hus B, vån 4, Vasagatan 1
  • Torsdag, 16 mars 2023
    Sahlgrenska akademin, lokal Mammuten, Medicinaregatan 18A
  • Torsdag, 25 maj 2023
    Handelshögskolan, B44, Hus B, vån 4, Vasagatan 1
CHG seminarieserie
Från vänster; doktorand Gabriella Chauca Strand, föreläsare PhD Ingrid Svensson, bitr. föreståndare CHG Jahangir Khan och föreståndare CHG Ewa Wikström

Vid CHG första seminarie presenterade PhD Ingrid Svensson projektet Magnet4Europe, Karolinska Institutet, med syfte att öka mental hälsa o välmående hos läkare, sjuksköterskor och övriga profissionella vid europeiska sjukhus.

Tidigare seminarier

A seminar was held April 19 with Martin Karlsson, Professor of Economics at the University of Duisburg-Essen, Chair of Health Economics at CINCH (Competent in Competition and Health) research centre, and a Research Fellow at IZA. Martin is also an affiliated professor at the  Dept of Economics.

The title of his talk was “Premium refunds and healthcare use” and is joint work with Daniel Avdic, Simon Decker, and Martin Salm.