Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vem vittnar för vittnet?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Kort beskrivning


Hur kan man förstå ett stycke språk som inte bara skildrar en potentiell händelse, utan gör detta i ett sammanhang som både saknar relevant information, och dessutom har en kunskapssyn och en etik som står i konflikt med det som skildras? Avhandlingen är ett arbete med skönlitterära verktyg och praktik som demonstrerar en kunskap som, genom att gå bortom det rent informativa, lyckas förändra sammanhanget, så att vittnesmål trots allt kan äga rum. Med andra ord är projektet ute efter att förstå vittnesmålet inifrån en litterär eller konstnärlig skriftpraktik. Forskningen utgår från en scen där kroppar och språk krockar med varandra och intimitet tycks omöjlig att uttrycka med tillgängliga medel.

Det sammanhang som forskningen fokuserar på är ytterst den koloniala institutionen, där det litterära skrivandets – och översättandets – möjlighet som dekoloniserande praktik blir central.