Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utveckling och test av ett kvotpliktsystem med fokus på effektreduktion

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
Casablanca
Projektets storlek
4 805 000
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Projektet ska genom ett marknadstest, geografiskt avgränsat till Göteborg, undersöka hur ett kvotpliktsystem, med fokus på effektreduktion, bör utformas och praktiseras. Det långsiktiga målet är att skapa erfarenheter och kunskap för eventuellt framtida nationellt marknadsbaserat styrmedel. Fokus kommer att ligga på lokala åtgärder som bidrar till att minska kapacitetsproblem och emissioner under så kallade topplastperioder, något som kan bli allt mer angeläget i det framtida energisystemet.