Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

The Primacy of the Political

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 050 000
Projekttid
2020 - 2024
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR)

Kort beskrivning

Fullständigt projektnamn: "The Primacy of the Political: The Research Group for Political Thought Under François Furet During his Presidency for EHESS 1977-85"

I projektet belyser Tomas Wedin den reflektionsgrupp som leddes av historikern François Furet under hans tid som rektor för École des hautes études en sciences sociales i Paris 1977 till 1985.

Tomas Wedin fokuserar på gruppmedlemmarnas försöka att förstå de mänskliga rättigheternas ställning i det moderna samhället, deras analyserar av det moderna jämlikhetsidealet, samt relationen mellan dessa båda.

Det rör sig dels om en idéhistorisk kontextualisering av gruppmedlemmarna, där gruppen analyseras mot bakgrund av de samhälleliga förändringarna under perioden, dels om ett politiskt-teoretiskt fokus på deras analyser som ett sätt att bättre förstå de samhälleliga förändringarna under de dryga fyrtio år som gått sedan gruppen var verksam.

Wedin fokuserar framförallt på följande gruppmedlemmar: Claude Lefort, Marcel Gauchet, Pierre Manent samt Pierre Rosanvallon.