Länkstig

Systemisk improvisation

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Palle Dahlstedt, (Chalmers, Principal Investigator), Per Anders Nilsson (Högskolan för scen och musik), Tim Perkis (självständig) och Gino Robair (självständig). En grundlig undersökning av musikskapande, där vanlig musikalisk interaktion omvandlas genom införandet av hörbara och visuella ledtrådar skapade av datorbaserade virtuella interaktörer.

De deltagande musikerna utgör väsentliga delar av ett system med mänskliga och virtuella representanter, och den karaktäristiska musiken växer fram beroende på systemets struktur och omvandlingarnas karaktär.

Undersökningen genomförs som en serie systematiskt utformade experimentella workshops i samarbete med internationella partnerinstitutioner (än så länge UC Berkeley, Stanford University och Princeton University), där professionella musiker deltar i system med successivt omväxlande designparametrar.