Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Obi Onyeador
Länkstig

Svenska intressenters perspektiv på kollaborativa robotar och autonoma maskiner inom fordonsindustrin: En explorativ kvalitativ studie av sociala dimensioner av industrin 4.0

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Simon Larsson, Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Forskningsprojektet studerar hur människor med olika roller inom industrin och i andra sektorer i samhället ser möjligheter och hinder kopplade till att föra in kollaborativa robotar och autonoma maskiner i fordonsindustrin. Resultat från projektet kan bidra till en bättre och mer djupgående förståelse av möjligheter och hinder relaterade till införandet av sådana system i produktion. Det bidrar till vetenskaplig debatt om vilkoren för spridning av teknologi i samhället och en samtida allmän debatt om användbarheten av AI-teknik. Projektet genomförs i nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.