Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Olle Zandén, 2010.
Engagemang, spelglädje, egna initiativ och självständighet från lärares påverkan – när musiklärare talar med varandra om sina elever är detta samtalsämnena snarare än den klingande musiken. Det visar Olle Zandén i sin doktorsavhandling i musikpedagogik.

Olle Zandén har låtit 21 lärare i fyra olika grupper kommentera videoinspelningar av ungdomar på gymnasiets estetprogram som spelar och sjunger hårdrock, reggae, soulpop och gospel. Därefter har han analyserat vad lärarnas samtal sinsemellan har handlat om med särskilt fokus på vad de bedömer som kvaliteter hos elevernas musicerande.

Lärargrupperna är eniga i sitt beröm av de elevensembler eller musiker som de uppfattar som självständiga och engagerade. De är också skeptiska till att själva påverka elevernas musicerande. Den lärarroll som skapas i de kollegiala samtalen blir därmed osäker och svävande. Detta kan delvis vara en följd av en trettioårig strävan inom skolvärlden att omdefiniera läraren från ämnesexpert till handledare. När denna tendens möter pop- och rocktraditionens ideal om att vara självlärd, oberoende och upprorisk kan läraren hamna i en paradoxal situation. Olle Zandén menar att formerna för ett levande professionellt samtal kollegor emellan behöver utvecklas så att synpunkter på musikens innehåll inte bara blir en fråga om privat tycke och smak.

Olle Zandén poängterar att hans resultat inte beskriver musiklärares faktiska arbete med elever utan att de ger en inblick i och problematiserar samtal mellan musiklärarkollegor.

Avhandlingen "Samtal om samspel: kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet" mynnar ut i flera frågor, bl a hur det professionella samtalet ska kunna utvecklas inom musiklärarutbildningarna, i lärarfackliga sammanhang och i det dagliga samvaron i skolan. Om inte kollegor samtalar om musikens klingande aspekter finns enligt Olle Zandén en risk för att det kan bli svårt att motivera musikens plats som ett läroämne inom det offentliga skolväsendet.

Olle Zandén är körpedagog och gymnasielärare i Vänersborg. Sedan 1983 har han undervisat i samhällsorienterande ämnen, musik och matematik på såväl grundskola som gymnasium. Han har även lett kurser i gymnasiemetodik på Högskolan för scen och musik i Göteborg och kurser om estetiskt lärande på Högskolan Väst.

Olle Zandén leder sedan många år Trollhättans kammarkör som arbetar med en bred repertoar från barockoratorier till visor och nutida körmusik.