Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SALT (Science and Literacy Teaching)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2018
Projektägare
Maaike Hajer

Kort beskrivning

Att utveckla språk och skriftlighet i NO-ämnen: en tvärvetenskaplig studie av lärare, elever och texter i språkligt heterogena skolor.

För att alla elever ska ges förutsättningar att lyckas i skolan krävs en pedagogik som erbjuder goda villkor för språk- och kunskapsutveckling i alla skolämnen. Inom projektet SALT står språk, läsande och skrivande i NO-ämnen i fokus.

Vi behöver mer kunskaper om hur lärande i och genom olika skolämnen går till. Genom projektet möts forskare från olika fält för att tillsammans bidra till att nya och fördjupade perspektiv inom området kan utforskas. Just detta möte utifrån olika ingångar är det tvärvetenskapliga projektets styrka, och ett viktigt mål är att utveckla en tvärvetenskaplig kunskapsbas i frågor kring språkets avgörande betydelse för lärande.