Hoppa till huvudinnehåll
Bild
PREDICT-studien
Foto: Tayla Jeffs, Unsplash
Länkstig

PREDICT-studien

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Västra Götalandsregionen

Kort beskrivning

PREDICT är en longitudinell studie av epilepsi som genomförs
 i hela VGR.

Vad är PREDICT?

PREDICT är en longitudinell studie av epilepsi som genomförs i hela VGR. Studien kommer att följa en stor grupp av regionens patienter med epilepsi för att dels identifiera biomarkörer av betydelse vid epilepsi, dels studera prognos och hur epilepsi påverkar hälsa och livsföring.

Kontakt

Aktuellt

Etiktillstånd och biobanksavtal är klart. Vi planerar nu studiens logistik och information till deltagande sjukhus. Vi arbetar också med att rekrytera en referensgrupp av patienter och sjukvårdspersonal.

Rekrytering till PREDICT beräknas starta januari 2021.

Om PREDICT-studien

Vad är studiens syfte?

Studiens syfte är att identifiera gener och ämnen i blod som har betydelse vid behandling av epilepsi. Studien kommer också att beskriva prognos vid epilepsi och hur epilepsi påverkar bland annat arbetsliv.

Vem kan delta?

Studien rekryterar patienter vid VGRs neurologmottagningar. Vi söker dig som är vuxen och har epilepsi eller har haft ett epileptiskt anfall det senaste året.

Hur går studien till?

Studien innebär ett inledande blodprov. Därefter besvarar deltagarna en årlig enkät. Vi hämtar också information från din journal VGR och nationella register hos Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. 

Hur får jag mer information? 

Tala med din läkare för att få mer information.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (2020-00853). Studieprotokollet har registrerats på clinicaltrials.org: NCT04559919.

Kalendarium

29 september

Möte vetenskaplig styrgrupp.

1 januari 2021

Planerad rekryteringsstart.