Länkstig

Postdramatisk teater som metod och praktisk teori innanför respektive utanför akademin

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2010 - 2012
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU), Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Prof. Cecilia Lagerström och universitetslektor Pia Muchin.