Bild
Landsbygd i Ghana.
Ghana.
Foto: Virgyl Sowah
Länkstig

Politisk förändring och lokal styrning i framväxande städer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
11 959 775
Projekttid
2023 - pågående
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen.

Kort beskrivning

När världen nu snabbt urbaniseras, är det viktigare än någonsin att undersöka integration av nya migranter, strategier för att minska fattigdom, fördelning av bostäder och sanitet i framväxande städer. Projektet "Political Change and Local Governance in Emerging Cities” syftar till att undersöka inkluderande styrning, politiskt deltagande och rättvis utveckling i framväxande städer i Brasilien, Ghana och Tunisien.

År 2050 kommer mer än två tredjedelar av världens befolkning att bo i städer och framtiden för 7 miljarder människor bero på urban styrning och utveckling. Den kunskap som finns om hur städer fungerar kommer främst från världens största och mest etablerade städer. Ändå bor de flesta människor, globalt sett, i så kallade framväxande städer, engelskans emerging cities.

Framväxande städer är små urbana centrum med mindre än en miljon invånare, som ofta ligger nära landsbygden. De små stadskärnorna är viktiga för att säkerställa en balanserad ekonomisk tillväxt i ett land, då de fungerar som en viktig marknad för jordbruksvaror och underlättar övergången från jordbruksarbete till icke-jordbruksarbete. Deras närhet till landsbygdsområden underlättar även övergången från landsbygd till en mer urban tillvaro. Dessa städer tenderar dock att glömmas bort av såväl beslutsfattare som forskare. Framväxande städer kan hjälpa till att skapa utveckling för människor men regeringar behöver decentralisera resurser från storstäderna genom att investera i infrastruktur och se till att den statliga styrningen fungerar överallt.

Projektet "Political Change and Local Governance in Emerging Cities" bedrivs vid Governance and Local Development Institute (GLD) vid Göteborgs universitet, och kommer att utveckla teoretiska insikter om styrning och utveckling inom områden med snabb urban tillväxt. Detta görs genom att implementera ett GLD-baserat metodologiskt verktyg kallat Local Governance Process Indicators (LGPI), genomföra fokusgruppintervjuer, samt experimentella studier. Slutligen kommer resultaten att delas med forskare, beslutsfattare och yrkesverksamma. Forskningsresultaten kommer att fungera som en inkubator för urbana policyreformer över hela världen. 

Forskare

Jeffrey Paller (PI), forskare på Governance and Local Development Institute (GLD) vid Göteborgs universitet, och docent i politik vid University of San Francisco, USA. 

Intissar Kherigi, docent i statsvetenskap och juridik vid Southern Mediterranean University, Tunisien.  

Ellen Lust, grundare av och föreståndare för Governance and Local Development Institute vid Göteborgs universitet, och professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

George Bob-Milliar, docent i Afrikastudier vid institutionen för historia och politik, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana. 

Alison Post, Docent i statsvetenskap och globala metropolitanstudier vid University of California, Berkeley, USA.