Bild
Doktoranden Kristoffer Stedt odlar Ulva fenestrata.
Ulva fenestrata odlas i tankar på Tjärnö marina laboratorium.
Foto: Kristoffer Stedt
Länkstig

Optimering av landbaserad algodling

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

I takt med att världsbefolkningen ökar så ökar också efterfrågan på protein- och näringsrika livsmedel som är hållbart producerade. Alger (makroalger) har visat sig vara lovande vegetariska proteinkällor som dessutom växer väldigt snabbt. För att alger ska bli en pålitlig proteinkälla i framtiden är det dock en fördel om proteinnivåerna kan höjas ytterligare.

Landbaserade odlingssystem är ett lovande alternativ till att odla alger i havet, eftersom att det ger möjligheten att kontrollera produktionscykeln och biomassasammansättningen hos algerna, oberoende av säsong. Dessutom öppnar det möjligheten att odla alger i integrering med näringsrika processvatten från olika industrier.