Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Open Innovation för Svensk Life Science

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 000 000
Projekttid
2014 - 2016
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Vinnova

Kort beskrivning

Projektets syfte är att göra en djupgående analys av möjligheter och utmaningar i att använda open innovation för att stärka innovation och utveckling inom Life Science och att ta fram nya kreativa värdeerbjudanden för sjukvårdens och samhällets behov. Forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionen som är ett av Sveriges viktigaste regioner inom läkemedels- och medicinsk-teknisk utveckling.