Länkstig

Mot ett konstmusikens utvidgade fält

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2010 - 2013
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Professorerna Ole Lützow-Holm (Principal Investigator), Anders Hultqvist, Henrik Hellstenius, Oslo, Anna Lindal samt journalisten/författaren Magnus Haglund.
En av utgångspunkterna i projektet Mot ett konstmusikens utvidgade fält var idén att i komponerandet integrera dynamiska tolkningsvillkor som avviker från praxis. Genom att formella luckor lämnas och nya variabler tillkommer eller genom att avstå från att fastställa en slutgiltig kronologi problematiseras det romantiska verkbegreppet. Vi ville pröva ifall alternativa tolkningsstrategier skulle kunna uppmana och inspirera till en omformulerad konstmusikalisk praktik.
Musikens frihet och begränsning. 16 variationer på ett tema kan beställas från bokförlaget Daidalos.