Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Matvanor i nordiskt vardagsliv - En jämförande studie av matvanors förändring och stabilitet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2014
Projektägare
Centrum för konsumtionsforskning

Finansiär
Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning NOS-HS

Kort beskrivning

I projektet undersöks matvanorna i de fyra nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland. Hur organiserar människor i dessa länder sitt dagliga ätande? Undersökningen kommer att ge kunskap om hur flexiblare arbetstider, förändrade familjeförhållanden och krav på hållbar utveckling har påverkat vårt ätande och våra måltider.

Studierna av förändring och variation i matvanor är en ingång till att utforska andra sociala tema som till exempel hur modernt liv är strukturerat av samhällets organisation, hur sociala relationer är koordinerade, hur identitet reflekteras i daglig konsumtios, hur normer kan skilja sig från praktik samt hur män och kvinnor skiljer sig åt när det gäller dagliga vanor och rutiner.

I forskningsprojektet koncentrerar man sig på vardagliga vanor som inköp av matvaror, matlagning, vilken mat som äts samt tidpunkt, ställe och sociala sammanhang för ätandet. De förändrade levnadsvanornas inverkan på matvanorna hör till de viktigaste samhälleliga frågorna då man till exempel vill påverka människorna att äta på ett sätt som respekterar miljön eller på ett hälsofrämjande sätt. Studien kommer att genomföras genom att ställa frågor till representativa urval av de fyra nordiska befolkningarna.

I undersökningen drar man nytta av en tidigare studie om matvanor som genomfördes i de nämnda fyra nordiska länderna i slutet av 1990-talet. I det projekt som nu startar upprepar man centrala delar från den tidigare undersökningen för att uppnå jämförbarhet. Materialet kommer att ge en unik möjlighet att granska de samhälleliga förändringarnas inverkan på maten och ätandet.