Bild
Foto: Patricia Hokororo
Länkstig

Kompakta städer och informella bosättningar

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Kompakt blandstad ses av både forskare och politiker som ett av svaren på utmaningar kopplade till hållbar utveckling. Det råder dessvärre osäkerhet kring vad en kompakt blandstad egentligen är och särskilt när det gäller länder i Afrika söder om Sahara som lider av svaga stats-och stadsförvaltningar, rigida planeringssystem sprungna ur kolonialtiden och starka informella processer.

Syftet med projektet är att bidra till en mer konkret och användbar förståelse av vilka kvaliteter en tät blandstad bör ha och hur dessa kan stödjas och förverkligas också i städer söder om Sahara.

Läs mer på vår engelska webbsida.