Länkstig

Kognition och religiösa drömmar – etnografisk studie bland Hinduer i Nepal

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet ”Kognition och religiösa drömmar – etnografisk studie bland Hinduer i Nepal” undersöker de religiösa drömföreställningarnas kognition. Emfas ligger på undersökning av hur övernaturliga gestalter representeras kognitivt samt funktionen av kontraintuitiva processer. Forskningen knyter samman erfarenhetsbaserade perspektiv och kognitiva faktorer med teoretiska frågor om kulturell transmission, ritualisering och institutionalisering av religiösa trosföreställningar.

Publikationer
  • Measuring Counterintuitiveness in Supernatural Agent Dream Imagery. Front. Psychol., 09 August 2019 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01728
  • Indirect reciprocity and reputation management in religious morality relating to concepts of supernatural agents. J. Cognitive Sci. Relig. 3, 125–153. doi:10.1558/jcsr.27256
  • Nordin. A, (2020). “Counterintuitive supernaturalism as a building block of religious dream imagery”. In Larsson. G., Nordin, A., J. Svensson. Eds. An Introduction to the Building Block Approach to Religion – Critical Applications and Future Prospects. Equinox