Länkstig

Knowledge and Capability development in a university-industry collaboration: a case study

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Företag vilka vill utvecklas och öka sin lönsamhet behöver skapa bättre produkter och tjänster till sina kunder, detta för att behålla konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. För att nå dessa konkurrensfördelar kan företag exempelvis fokusera sina tillgångar till att utföra forskning och utveckling för att bli mer innovativa. Företag kan sträcka sig utanför den egna organisationen till externa källor för att söka ny kunskap, från vilken företaget kan generera innovationer. En sådan extern källa för kunskap är universitet. Detta doktorandprojekt undersöker hur företag bearbetar kunskap från ett samarbete med ett universitet för att skapa innovationer och därmed bibehålla konkurrensfördelar.

Doktorand: Daniel Hemberg
Huvudhandledare: Olof Zaring
Biträdande handledare: Rögnvaldur Saemundsson