Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgska massmedier 1920-2021

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2014 - 2020
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål

Kort beskrivning

Projektet syftar till att samlat beskriva och analysera utvecklingen av dagspressmarknaden och radio-TV i Göteborg. Under senare år har två stora nationella forskningsprojekt avslutats, dels rörande den svenska pressens historia, dels de svenska etermediernas historia. Av naturliga skäl har utvecklingen i Göteborg inom dessa projekt bara i begränsad omfattning kunnat beröras. Det kan också konstateras att det för den göteborgska massmediemarknaden saknas sammanhängande framställningar. För dagspressen finns spridda undersökningar gjorda, som det går att bygga vidare på.

De två projektdeltagarna har i sina doktorsavhandlingar, men också i senare arbeten, studerat olika aspekter av den göteborgska dagspressen. I Göteborg har i motsats till framför allt Stockholm, men också i viss mån Malmö, de enskilda tidningarnas historia bara delvis tecknats. Det saknas sålunda vetenskapliga monografier för Göteborgs-Posten och Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning under den aktuella perioden. För radions och televisionens utveckling finns ingen samlad skildring, för varken Sveriges Radios, Sveriges Televisions eller TV 4:s verksamhet i Göteborg och västra Sverige.