Länkstig

Forskningsprojekt Tarmbiota, fysisk aktivitet och metabol hälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Detta projekt är en samverkan mellan forskning inom tarmmikrobiota och fysisk aktivitet. Professor Fredrik Bäckhed är projektansvarig. Syftet är att studera hur mönster av tarmbiota är relaterat till mönster av fysisk aktivitet och metabol hälsa. Avancerad statistik för mönsteranalys tillämpas, både i relation till tarmbiota och till fysisk aktivitet.

Deltagare

  • Professor Fredrik Bäckhed
  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson
  • Doktorand Harald Brolin
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson