Länkstig

Forskningsprojekt Metodutveckling för fysisk aktivitetsmätning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestation, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Centrum för hälsa och prestation, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs un

Kort beskrivning

Detta är ett stort forskningsprojektet som inkluderar flera olika studier med olika samverkanspartner. Syftet är att förbättra mätning av fysisk aktivitet med hjälp av accelerometrar.

 • Detta genomförs genom att utveckla processeringen av accelerometerdata till pålitliga mått på fysisk aktivitet, liksom att utforska nya statistiska metoder för att undersöka samband mellan mönster av fysisk aktivitet och kardiometabol hälsa.
 • Målet är att utveckla nya rekommendationer för fysisk aktivitet baserat på objektiv metod som tar hänsyn till individualle egenskaper som kön, ålder och kondition., dvs mer precisa rekommendationer.
 • Forskningsprojektet använder olika typ av data från laboratorieexperiment, fältstudier med dubbelmärkt vatten och från stora populationskohorter som SCAPIS, iFAMILY, STARS och Bunkeflo.
 • Forskningen utförs i samverkan med forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Uppsala universitet (UU), Umeå universitet (UMU) och Lunds universitet (LU)., as well as with Elten skyddsskor.

Deltagare

 • Docent Daniel Arvidsson
 • Professor Mats Börjesson
 • Professor Stefan Grau
 • Professor Lauren Lissner (och iFAMIL-konsortiet)
 • Doktorand Jonatan Fridolfsson
 • Doktorand Pia Skovdahl
 • Professor Örjan Ekblom (GIH)
 • Docent Elin Ekblom-Bak (GIH)
 • Peter Palm (UU)
 • Pasan Hettiarachchi (UU)
 • Professor Magnus Svartengren (UU)
 • Docent Patrik Wennberg (UMU)
 • Frida Bergman (UMU)
 • Associate Professor Magnus Dencker (LU)