Länkstig

Forskningsprojekt Idrottsrelaterade hjärtstopp

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kort beskrivning

Detta forskningsprojekt använder sig av Svenska hjärt- och lungräddningsregistret för att studera idrottsrelaterade hjärtstopp jämfört med icke-idrottsrelaterade hjärtstopp liksom var hjärtstoppet sker. Målet är att få bättre verktyg och förutsättningar för att identifiera riskindivider samt riskstratifiera deltagare inför olika motionslopp men också för att kunna ge råd om fysisk aktivitet till patienter utifrån deras förutsättningar och underliggande sjukdomar. Vidare kan resultaten komma att påverka det akuta handläggandet av hjärtstopp som sker vid FA och bidra till ökad medvetenhet hos allmänheten för att på så vis öka överlevnaden.

Deltagare

  • Professor Mats Börjesson
  • Professor Johan Herlitz (Högskolan i Borås)
  • Doktorand Matilda Frisk Torell
  • Andreas Claesson (Karolinska Institutet)
  • Anneli Strömsöe (Uppsala universitet)