Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsprojekt Förebyggande av överbelastningsskador inom svensk elitidrott

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för Hälsa och Prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Forskningsprojektets övergripande mål är att förebygga överbelastningsskador inom svensk elitfriidrott. Tidigare forskning visar att det förutom akuta skador framför allt är överbelastningsskador som leder till begränsningar i både träning och belastning bland elitfriidrottare.

Elitaktiva friidrottare i Göteborg följs under en hel friidrottsäsong för att mäta skadefrekvensen. I början av säsongen genomgår alla deltagande friidrottare en screening som består av en klinisk examination (för att säkerställa att de är skadefria), löpanalys samt styrketester. I motsats till tidigare forskning där aktiva själva rapporterar sina skador (self-report) så använder projektet sig av en idrottsläkare och/eller en fysioterapeut för att säkerställa diagnos vid skada.

Syftet med forskningsprojektet är att bidra med kunskap för att reducera antalet överbelastningsskador hos svenska elitfriidrottare (topp-tre placering i SM eller topp-sex på JSM) i Göteborg. Forskningsprojektet är ett samarbete med och fininasierat av Göteborgs friidrottsförbund och startade våren 2016.

  • Titel: Overuse injuries in Swedish elite athletics– a study protocol for a prospective multifactorial cohort study
  • Titel: Athlete availability and incidence of overuse injuries over an athletics season in a cohort of elite Swedish athletics athletes - a prospective study

Deltagare

  • Postdok Andreas Lundberg Zachrisson
  • Professor Stefan Grau
  • Lektor Stefan Pettersson
  • Professor Jón Karlsson
  • Lektor Andreas Ivarsson (Högskolan i Halmstad)
  • Doktorand Pia Desai