Länkstig

Forskningsprojekt Faställa aktivitet och arbete på arbetsplatsen med hjälp av skosensorer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Kort beskrivning

Projektet är en samverkan mellan företaget Elten som tillverkar skyddsskor till industrin och forskare vid Centrum för hälsa och prestation (CHP) vid Göteborgs universitet. Sensorbaserad mätning av aktvitet och arbetsbelastning kan vara en viktig åtgärd för att motverka fysisk utmattning på fysiskt krävande arbetsplatser. Placeringen av sensorer i skor kan vara en praktik lösning för detta ändamål. Sensordata måste bearbetas med mer eller mindre avancerade algoritmer för att få fram pålitliga mått som fungerar i verkligheten. Projektet genomförs i två steg, med en laboratoriebaserad kalibrering med olika algoritmer, följt av validering i verklig industrimiljö.

Industriarbete kan vara relaterat till hög fysisk aktivitet med hög arbetsbelastning. Även om fysisk aktivitet är positivt för hälsan, kan den fysiska aktivitet som utförs inom industrin också medföra skador, muskelsmärta, sjukdom och sjukfrånvaro. Den tekniska utveckligen har möjligjort att fastställa fysisk aktivitet och arbete med hjälp av små sensorer som placeras någonstans på kroppen och avancerade algoritmer för bearbetning av sensordata till önskade mått. Placeringen på kroppen liksom val av algoritm är faktorer som påverkar hur pålitliga måtten blir. Placering någonstans på eller i en sko kan vara praktiskt inom industrin, där specialutvecklade skyddsskor används.

De flesta studier som utvecklar algoritmer från sensordata gör detta endast i kontrollerad labmiljö och visar på bra resultat. De fåtal studier som utgår från den verkliga miljön visar på betydligt större mätfel, där variationen är större. Detta projekt tar sin utgångspinkt i labmiljö för att kalibrera data från skobaserad sensor, utveckla och testa olika algoritmer med direkt observation, kamerasystem och uppmätt syreupptag som referens för aktivitetstyp, arbete och arbetsintensitet. Därefter genomförs en valideringsstudie i en verklig industrimiljö med direkt observation och uppmätt syreupptag som referens för aktivitetstyp, arbete och arbetsintensitet.

Projektet är en samverkan mellan företaget Elten som tillverkar skyddsskor för industrin och forskare vid Centrum för hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet som ansvarar för utveckling och utvärdering.
 

Deltagare

Interna:

  • Professor Stefan Grau
  • Docent Daniel Arvidsson,
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson