Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av en stad
Länkstig

För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Projektet fokuserar på den samtida urban- och bostadspolitiken som präglas av övergripande mål om att å ena sidan stärka stadens konkurrenskraft, och å andra sidan skapa ökad jämlikhet och minska segregationen. För att studera hur dessa mål förenas i praktiken kommer vi att undersöka den pågående omvandlingen av Gamlestaden och Frölunda, två områden som både geografisk och ekonomiskt befinner sig mellan innerstad och ytterområden, och där kommunen har planer.

Projektet har tre delstudier:
1. Dokumentanalys av hur kommunens målsättningar om ekonomisk tillväxt och ökad jämlikhet vägs mot varandra i konkret planering
2. Statistisk analys av vem som flyttat in och ut ur de båda områdena de senaste 20 åren
3. Intervjuer

Kontaktpersoner

Catharina Thörn, docent i kulturvetenskaper, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, e-post: catharina.thorn@kultvet.gu.se 

Helena Holgersson, lektor i kulturvetenskaper, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, e-post: helena.holgersson@kultur.gu.se 

Torun Österberg, docent i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: torun.osterberg@socwork.gu.se