Hoppa till huvudinnehåll
Bild
På exkursion runt Monte Polizzo och karstlandskapet i Vita, på västra Sicilien.
Länkstig

Encountering Environment. Ecology, Production and Trade network on Monte Polizzo and western Sicily 600-500 BC.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Det övergripande vetenskapliga syftet med mitt avhandlingsprojekt är att med hjälp av tvärvetenskapliga metoder och naturvetenskapliga analyser av naturgivna omständigheter nå insikt om sambandet mellan ekologi, topografi, naturresursutnyttjande och handelsmönster på västra Sicilien under 600-500 f.Kr. Det är den elymska bergsbosättningen Monte Polizzo, och deras kontakter med den grekiska kolonin Selinunte, och den feniciska bosättningen Motya som är i fokus i min studie.
Min hypotes är att elymerna strategiskt valde att bosätta sig på Monte Polizzo för att bland annat kunna idka handel med varor från området såsom spannmål och timmer, och att man använde sig av floder för att frakta varor ner till och från kusten.