Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Det-konstruktioner i ett systemisk-funktionellt grammatikperspektiv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för svenska språket

Kort beskrivning

Det är ett ord som ofta saknar ett tydligt innehåll och ibland inte syftar på något alls. Ändå används det flitigt i svenskan, i meningar som det tystnade, det finns människor eller det är bara att vänta. I detta avhandlingsprojekt undersöks hur olika konstruktioner med icke-referentiellt det används och konstruerar betydelse i svenskan. Frågor som står i fokus är hur världen gestaltas genom olika det-konstruktioner och hur attityder konstrueras. Materialet utgörs av meningar med det hämtade från svenskt skriftspråk varav olika det-konstruktioner kan identifieras. För analysen används den systemisk-funktionella grammatikmodellen (SFG) som beskriver grammatik som betydelseskapande.

Det-konstruktioner i ett systemisk-funktionellt grammatikperspektiv

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur olika det-konstruktioner används och skapar betydelse i modern svenska. I fokus står följande forskningsfrågor:

  • Hur vanligt är icke-referentiellt det jämfört med referentiellt det?
  • Vilka olika det-konstruktioner används i olika texttyper?
  • Hur gestaltas världen i bruket av olika det-konstruktioner?
  • Hur konstrueras attityder i bruket av olika det-konstruktioner?
  • Hur kan det-konstruktioner beskrivas med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik?

Det-konstruktioner

Följande konstruktionstyper är föremål för analys:

  • Presenteringskonstruktion: Det fläktade en skön vind från sjön.
  • Konstruktion med postponerat led: Det är helt galet att min lilla plutt har blivit så stor!
  • Konstruktion med opersonligt predikat: Det var väldigt tyst och lugnt i hamnstaden.
  • Konstruktion med predikativ och med-fras: Det är så mysigt med blommor!
  • Passiva det-konstruktioner: Det har startats en utredning.