Länkstig

Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2014 - 2020
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Begreppet high fidelity uppträder i Sverige första gången på 1930-talet. Det får allt större spridning från mitten av 1950-talet, då också förkortningen hifi börjar användas. Ända fram till 2000-talets första årtionden har high fidelity/hifi använts som beteckning för en kvalitetsstandard för ljudåtergivning men också kommit att innebära en uppsättning praktiker, idéer och värderingar förknippade med användningen av ljudåtergivningsapparatur.
Syftet med projektet är att studera framväxten av och innehållet i dessa praktiker, idéer och värderingar, som sammanfattningsvis kan beskrivas som ”hifi-kulturen”. Projektet ämnar också analysera de förändringar i denna hifi-kultur som ägt rum under de senaste tre årtiondena som en följd av introduktionen av olika slags digital ljudreproduktionsteknologi.