Bild
Gustafsson lab mtDNA transcription
Foto: Viktor Posse
Länkstig

Mitokondriell genexpression

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Claes Gustafssons laboratorium undersöker olika aspekter av mitokondriell (mt) molekylär genetik, med största fokus på genexpression och hur den processen är reglerad i respons mot respirationsbehov av den eukaryotiska cellen. Mycket av arbetet involverar in vitro biokemiska analyser och ett rekonstituerat system för däggdjurs mtDNA transkription. Vi arbetar även på att utveckla små molekylära ämnen som kan användas som verktyg i reglering av mtDNA genuttryck.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

mtDNA
Foto: Xie Xie
Claes Gustafsson group

Gruppmedlemmar

Laleh Arabanian
Louise Jenninger
Rebekah Hailes
Carlos Pardo Hernández
Yonghong Shi
Meenakshi Singh
Zsolt Szilagyi
Jay Uhler
Xuefeng Zhu