Länkstig

Barn med läs- och skrivsvårigheter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2014 - pågående
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
Vetenskapsrådet och Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Kort beskrivning

De allra flesta barn lär sig läsa och skriva relativt smidigt, men några barn får kämpa betydligt mer för att tillägna sig det skrivna språket.

I flera olika projekt har vi studerat läs- och skrivutvecklingen hos barn med sådana svårigheter. Vi har studerat grundläggande psykologiska och fonologiska aspekter av läs- och skrivutveckling samt vad omgivningen kan göra för kompensera för svårigheterna.

I flera studier har vi jämfört läsning och skrivning i olika länder för att ta reda på hur likheter och olikheter i språkets struktur kan påverka läs- och skrivutvecklingen hos barn.

Publikationer

Keresteš, G., Brkovic, I., Siegel, L., Tjus, T., & Hjelmquist, E. (online 2019). Literacy Development beyond Early Schooling: A 4-year Follow-up Study of Croatian. Reading and Writing

Mer information

Projektet genomförs inom Barnlaboratoriet, Gothenburg AMBLE, Infant and Child Laboratory (INCH), vid Psykologiska institutionen.