Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alzheimer - Levnadsvillkor - Genetik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 210 000
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

I takt med ökad livslängd ökar även antalet individer som drabbas av demens vilket utgör en utmaning för alla åldrande samhällen. Idag är det känt att både sociala och genetiska faktorer påverkar risken att utveckla demens och Alzheimers sjukdom men kunskapen är begränsad om hur genetiken och det sociala hänger samman. Syftet med projektet är att adressera denna brist och analysera vilka sociala faktorer som givet individens genom skyddar mot att utveckla demens och Alzheimers sjukdom. I projektet kommer longitudinella data från den så kallade H70-undersökningen att användas, vilket gör det möjligt att systematiskt kombinera information om genomet med data om sociala faktorer. I ett senare skede kommer också epigenetiska processer att studeras, det vill säga processer genom vilka bland annat sociala faktorer kan påverkar genomets funktion

Forskare

Björn Halleröd, projektledare

Jing Wu, universititetslektor

Caroline Hasselgren, doktorand