Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Allierad eller alienerad? Om hur samspelet mellan klienter, anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vården.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 479 777
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Syftet med studien är att undersöka hur samspelet mellan klienter som är intagna enligt 4 § LVM, deras vuxna anhöriga och personalen utvecklas och förändras under LVM-vården. Ett annat syfte är att undersöka hur dessa tre parter var för sig ser på förutsättningarna och villkoren för att anhöriga på olika sätt ska kunna involveras i klienternas vårdplanering. Ett tredje syfte är att studera hur konflikter och spänningar mellan parterna kan förstås och hanteras. Vardera två LVM-hem för män respektive kvinnor ingår i studien. Vi använder oss av kvalitativ metoder: fokusgruppsintervjuer med personal och individuella intervjuer med klienter under tiden som de är inskrivna. Vi genomför också telefonintervjuer med vuxna anhöriga där klienten gett sitt samtycke till detta.