Bild
Hav och klippor.
Länkstig

AkvaCirkulär - akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
15 MSK
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
SWEMARC, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Projektet AkvaCirkulär ska arbeta med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. Systemet innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras mycket noggrant vilket ger en god djurvälfärd och en slutprodukt av mycket hög kvalitet.