Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar trädkronor som avtecknar sig mot himlen
Foto: Klara Holmqvist
Länkstig

Trädgårdsmästarkonferens 2021 - Digital/på plats

Hållbarhet & miljö

Årets konferens med Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö har temat Historiska trädgårdar - Utmaningar och förhållningssätt i en förändrad värld. Den handlar om klimatförändringar, biologisk mångfald och vad vi som arbetar med park- och trädgård kan göra för att verka för ekologisk hållbarhet - med utgångspunkt i att vi arbetar i historiska miljöer. Konferensen blir i huvudsak digital, men möjlighet finns att delta på plats i Göteborg. Konferensen pågår lunch-lunch.

Konferens
Datum
27 okt 2021 - 28 okt 2021
Plats
Digitalt/Hörsalen, Geovetarcentrum, Göteborgs universitet (Guldhedsgatan 5 C, Göteborg)
Kostnad
800 kr på plats (inkl 2 luncher och fika), 300 kr digitalt, 1200 kr digitalt för en grupp på en arbetsplats (4 till 10 pers)
Sista anmälningsdag
22 oktober 2021

Medverkande
Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI
Alexandre Antonelli, professor, Kew Gardens/Göteborgs universitet
Johan Östberg, docent och konsult, Trädkonsult
Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård
Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare, Gunnebo Slott och Trädgårdar
Karin Sandberg, biolog, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Cassandra Hallman, naturvårdsbiolog/naturmiljökonsult, Calluna
Jakob Sandberg, botanist/landskapsvårdare, Fredriksdal
Ida Larzenius, rådgivare kyrkogård, park, anläggning, Splendor Plant
Jonas Ringqvist, Bossgårdens grönsaker
Desirée Johansson, landskapsarkitekt, Tyréns
Konferensansvarig: trädgårdskoordinator Klara Holmqvist
Arrangör
Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö och Hantverkslaboratoriet

PROGRAM

ONSDAG 27 OKTOBER

11.30  Lunch för de som deltar på plats i Göteborg

13.00  Välkomna!

13.10  Trädgård i förändrat klimat  Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI

13.45  Om vikten av biologisk mångfald och läget idag  Alexandre Antonelli, professor, Kew Gardens/Göteborgs universitet

14.05  Liten paus

14.15  Lösningen på våra utmaningar: Träd  Johan Östberg, docent och konsult, Trädkons

14.45  Trädgårdens träd i dag och i morgon  Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård

15.00  Diskussion

15.20  Fika

15.50  Historiska trädgårdar i klimatkrisens tidevarv  Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare, Gunnebo Slott och Trädgårdar

16.10  Sammanfattande diskussion

16.30  Dagen avslutas

*****

TORSDAG 27 OKTOBER

08.00  Välkomna tillbaka!

08.10  Gynna pollinerare och sällsynta arter i parker och trädgårdar  Karin Sandberg, biolog, Länsstyrelsen i Västmanlands län

08.45  Biologiskt kulturarv, att samla frö och välja lokalt växtmaterial  Cassandra Hallman, naturvårdsbiolog/naturmiljökonsult, Calluna

09.10  Odla och bevara vilda växter– exempel från Fredriksdal museer och trädgårdar  Jakob Sandberg, botanist/landskapsvårdare, Fredriksdal

09.30  Fika

10.00  Jordhälsa i gröna parkmiljöer  Ida Larzenius, rådgivare kyrkogård, park, anläggning, Splendor Plant

10.30  Odlingsmetoder för en god jordhälsa– exempel från en småskalig grönsaksodling  Jonas Ringqvist, Bossgårdens grönsaker

11.05  Gruppdiskussion och bensträckare

11.40  Sammanfattning av gruppdiskussion

11.50  Trädgårdar på liv och död  Desirée Johansson, landskapsarkitekt, Tyréns

12.20  Sammanfattning och avslutning

12.30  Slut på det digitala programmet

12.45  Lunch för de som deltar på plats i Göteborg