Länkstig

Symposium: Kulturvård i vägskäl

Forskning
Kultur & språk

Ett symposium tillägnat professor Ola Wetterberg, som går i pension i februari 2024.

Seminarium
Datum
1 mar 2024
Tid
15:00 - 18:15
Plats
Stenbrottet, Natrium, Medicinareberget 7b

Bra att veta
Studenter, kollegor, familj, och vänner är alla välkomna!

Symposiet följs av middag på restaurang OGBG kl. 19.
Kontakta susanne.fredholm@conservation.gu.se för detaljer och bokning. Vi behöver din anmälan till restaurangen senast 9 februari.

Ingen anmälan behövs till symposiet.

Programmet speglar viktiga delar av Olas forskningskarriär och intressen, som sträcker sig över områden såsom konsthistoria, hantverk, kulturarv, kulturvårdsteori, restaureringspraktik, arkitektur och stadsutveckling. Programmet innehåller bidrag från kollegor och tidigare studenter.

År 2002 kom Ola Wetterberg till Institutionen för kulturvård som den första ordinarie professorn i ämnet, efter att tidigare varit på Chalmers och Riksantikvarieämbetet. Under sitt yrkesliv har han haft flera befattningar, som prefekt, prodekan och centrumföreståndare. Han har varit en aktiv förespråkare för tvärvetenskaplig och tvärprofessionell utbildning och forskning och genom åren koordinerat flera forskningsprojekt, under senare år med tonvikt på stadsomvandling och kyrkobyggnaders roll i ett föränderligt samhälle. Samtidigt har han väglett studenter och doktorander.

Program

15:00-15:15 Välkomna. Moderator: Susanne Fredholm fil.dr. kulturvård

15:15-16:15 Tema: Urbana Transformationer

  • Hans Bjur professor emeritus i stadsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola
  • Birgitta Svensson professor emerita i etnologi vid Stockholms universitet
  • Birgitta Johansen, fil.dr. i arkeologi, museichef och landsantikvarie vid Örebro läns museum

16:15-16:45 Paus Kaffe och italienska godsaker

16:45-17:45 Tema: Kulturvård som profession

  • Eva Löfgren, docent, kulturvård, Göteborgs universitet & Henrik Lindblad, fil.dr. konstvetenskap, Uppsala universitet
  • Maria Nyström, fil.dr. kulturvård, senior rådgivare immateriella kulturarv, Institutet för språk och folkminnen
  • Charlotta Hanner Nordstrand lektor emerita i kulturvård, Göteborgs universitet

17:45-18:15
Avslutande reflektion av Ola Wetterberg samt avtackning.